Brandfarlig vara

Utbildningen riktar sig i första hand till föreståndare för hantering av brandfarlig vara. Utbildningen följer norm SBF 2014:1

Denna norm har tagits fram som hjälp till ansvarig föreståndare för brandfarlig vara i olika verksamheter. Normen kan även tillämpas av tillsynsmyndigheter som krav på kompetens för dem som hanterar brandfarlig vara enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)