Anläggningsskötarkurs

Utbildningen riktar sig till dem som arbetar med automatiska brandlarm. Det kan bland annat vara fastighetsägare, projektörer och anläggningsskötare. Utbildningen genomförs i samarbete certifierade besiktningsmän. Utbildningsplanen uppfyller gällande krav enligt SBF 110:7