Brandlarm

Ett brandlarm som är projekterat och monterat på rätt sätt, skyddar personerna som finns i anläggningen när verksamheten är igång. När verksamheten vilar, finns brandlarmet på plats som ett egendomsskydd för att ge snabb larmning. Ju snabbare en släckning kan göras, desto mindre skador, och kortare påverkan på verksamheten blir det. Genom samarbete med anläggarfirma som uppfyller normen SBF 1008:2, säkerställs att brandlarmet projekteras och monteras enligt SBF 110:7.

Det är viktigt att sköta service och underhåll på larmet så funktionen säkerställs, oavsett om det är internt eller vidarekopplat till räddningstjänst och väktare.