Utrymningsövning

Proactivefire planerar och genomför utrymningsövning enligt anläggningens behov. Beställaren anger önskemål om vilken nivå som önskas, och proactivefire ger råd om lämpligt upplägg, och hjälper till att genomföra övningen. Vi kan göra enklare övningar för delar av personalen, exempelvis utrymningsledare. Vi kan också hjälpa till på komplexa anläggningar med hela personalen. Vid behov kan vi röklägga delar av anläggningen, samt placera ut skademarkörer.