Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildningen riktar sig i första hand till personer som är utsedda att ha en aktiv roll i anläggningens dagliga SBA. Vi går igenom hur man bör jobba med det systematiska brandskyddsarbetet, och hur det bör dokumenteras. Ett överskådlig digitalt system förevisas.

Dessutom diskuterar vi konkreta exempel på kontroll och uppföljning av det befintliga brandskyddet.