Brandredskap

Alla bränder är små i början, det innebär att fungerande brandsläckare som används på rätt sätt kan vara helt avgörande. Vi hjälper dig, så rätt brandredskap finns tillgängligt på rätt plats. Med fackmannamässig service och utbildad personal är förutsättningarna goda, att tillbudet stannar vid att vara ett tillbud. Vi erbjuder utrustning av högsta klass, och snabb leverans. Med serviceavtal säkerställs funktionen av brandredskap och vägledande markeringar.


Genom att se till att gammal utrustning
servas, eller byts ut säkerställs funktionen.