Grundläggande brandkunskap


Brandskyddsorganisation. Här går vi bland annat igenom vilka personer som är ansvariga i företagets Alla kan göra skillnad, med kunskap och rätt utrustning!brandskyddsorganisation. Dessutom tittar vi på utrymningsstrategi, och återsamlingsplats.


Anläggningen. Vilka risker och förutsättningar har vi på den aktuella anläggningen.


Brandteori. Vad krävs för att det skall kunna brinna, och hur förebygger vi på bästa sätt.


SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Vi ger en övergripande information om hur man bör jobba med det systematiska brandskyddsarbetet, och hur det bör dokumenteras.

Vi erbjuder en digital lösning, som ger god överblick. Dessutom påminner den om man glömt att utföra någon kontroll


Praktik
Olika typer av bandbrandsläckare och brandfilt förevisas. Deltagarna får lära sig hur och var man bör placera och använda de olika typerna av Samtliga deltagare får prova att släcka en mindre brand med handbrandsläckare och brandfilt