SBA

Ovanstående gäller alla typer av anläggningar, från boenden till industrier. Lösningarna på hur ett fungerande SBA skall vara utformat för att fungera, skiljer sig avsevärt från varandra, beroende på vilken verksamhet som utövas. Tillsammans med brandskyddsansvariga kartlägger vi anläggningens brandskydd. Därefter lägger vi in alla data och aktuell dokumentation som finns om anläggningens brandskydd i ett överskådligt digitalt system.

När allt är klart, kommer vi och utbildar ansvariga hur de kan utnyttja systemet på bästa sätt, för att kunna upptäcka och åtgärda eventuella brister.